ARAMA
Kuyucak Belediyesi

AZİZABAT MAHALLESİ

Geri
AZİZABAT MAHALLESİ

AZİZABAT MAHALLESİ

AZİZABAD KÖYÜ

Kuyucak ile mesafesi: 14 kilometredir.

Rakımı: 100 metredir.

Köyün Adı Nereden Gelmektedir: Köyde yoğun olarak Çerkes nüfus yaşamaktadır. 1870’de Rusya Savaşı sonrasında Çerkesler göçüp köye yerleşmişlerdir. Bu tarihten sonra köyün adı Çerkes Köy olur. Daha sonra köyde bulunan bir tepeye Çerkesler’in yetiştirdiği darı ve mısırdan dolayı Darı Tepesi adı verilmiştir. 1900’lü yıllarda Çerkesler Çırçır fabrikası kurmuşlardır ve ilk defa elektrik üretilmiştir. O yıllarda buraya Azizabad adı verilmiştir. Köyün en meşhur Çerkesi Atatürk ile Sivas ve Erzurum kongrelerine katılan Yusuf Atalay’dır. Köyde Yörük kültürü de yaşatılmaktadır. Zurnacı Efe en meşhur efelerindendir.

Hane Sayısı: 140 hane ve 519 nüfusu vardır.

Dere Adları: Dandalas Çayı ve Büyük Menderes Nehri vardır.

Geneviş Deresi Tüneli: Azizabad’ın yaklaşık 6 kilometre doğusunda yer almaktadır. Tünel; Geneviş Deresi’nin içinde güney yamacında yer almaktadır. Dereye nispeten yaklaşık 2 metre kot farkı bulunmaktadır. Doğu- Batı doğrultusunda yer alan tünel dağ yamacını da oluşturan doğal kireçtaşı ana kayasının oyulması ile meydana gelmiştir. Tünel dereye paralel olarak uzantılıdır. Muhtemelen bu bölgede olduğu tahmin edilen bir değirmene su taşımaktadır. Tünel etrafında bir adet Doğu Roma seramiği de bulunmuştur.

Geneviş Mevkii’inde bulunan bir diğer yapı da Geneviş Tepesi Tümülüsü’dür. Bu tümülüs Azizabad’ın yaklaşık 5 kilometre doğusunda Geneviş Tepesi Olarak bilinen en yüksek noktada yer almaktadır. Tümülüsün olduğu bölge Menderes Ovası’na hâkim bir noktadadır. Kare planlı mezar odası ve kuzey-güney doğrultulu dromos bulunan tümülüs kireçtaşından yapılmıştır. Ayrıca mezar odası ve dromos kayraktaşı bloklardan yapılmıştır. Helenistik-Roma Dönemi’ne aittir.

Köyün Ekonomisi ve Geçim Kaynakları: Hayvancılık ve tarım başlıca geçim kaynaklarındandır.

Yetiştirilen Ürünler: Buğday, mısır, yonca, ay çiçeği, zeytin, incirdir.

 

Köydeki Yapılar: Azizabad Camii 1776 tarihlidir. Bir sağlık ocağı, bir okul, bulunmaktadır. Köyde Antiokia Antik kenti de bulunmaktadır. Eski dönemlerde burada şarap üretimi yapılmaktadır. En eski yerleşim yerlerinden biridir.

Konut: 20. yüzyıl başlarına ait bu konut iki katlı olup kâgir bir yapıdır. Alt katı depodur. Üst katında ise hane halkının yaşadığı odalar bulunmaktadır.

Meşhur Yemekler: Keşkektir.

Geleneksel Meslekler: Demircilik ve ayakkabıcılık köydeki en eski mesleklerdendir.

Cami Yapıları: Cihangiraylar Camii ve Atalaylar Camii bulunmaktadır.