">
ARAMA
Kuyucak Belediyesi

Sıkça Sorulan Sorular

Geri

 1. NÜFUS CÜZDANI
  • Evlilik belgesinin aslı ve 3 adet fotokopisi
  • Nüfus cüzdanlarının birer adet fotokopisi getirilecektir.
 2. EVLENME BEYANNAMESİ (ZORUNLU DEĞİLDİR. EVLENDİRME MEMURLUĞUNDAN TEMİN EDİLEBİLİR)
 3. FOTOĞRAF
  • Fotoğraflar 3'er adet vesikalık ve son 6 ay zaman zarfında çekilmiş olması gerekmektedir.
  • Fotokopi resim kabul edilmez.
  • Polaroid resim kabul edilmez.
 4. SAĞLIK RAPORU
  • Medeni Kanunun 136. Maddesi gereği, çiftler evlenmelerinde engel hastalığın bulunmadığını gösteren sağlık raporunu ilgili Sağlık Ocaklarından alacaklardır.
 5. EVLENME YAŞI
  • Erkek veya kadın 17 yaşını bitirmedikçe evlenemez.
  • 16 yaşını bitirmiş 17 yaşından gün almış, kadın ve erkek mahkeme kararı ile evlenebilir.
  • 17 yaşını dolduran, 18 yaşından gün almış kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadan evlenemez.
  • Vasisi olanlar ise vasi kararı getirecek ve vasisinin izni ile evlenecektir.
  • Anne, baba ve vasiler nüfus cüzdanları ile birlikte müracaat esnasında ve nikahta hazır bulunacaktır.
  • Kendi soyadını kullanmak isteyen bayan 2 adet soyadı dilekçesini müdürlüğümüze verecektir.
 6. YABANCI UYRUKLU
  • Yabancı Uyruklu olan erkek veya kadın Türk Bekarlık Belgesini (Evlenme Ehliyet Belgesi ve doğum belgesini) bağlı olduğu konsolosluktan alacaktır. Bu belge kişinin adı soyadı ana adı ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel bir halinin bulunmadığını gösterir şekilde, Türk Dış İşleri Bakanlığı'ndan onaylattıktan sonra 1 adet fotokopisi ile getirecektir.
  • Pasaport yeminli bürodan Türkçe tercümesi yaptırılarak noter tasdikli olacak şekilde getirilecektir.
  • Yabancı uyruklu bay ve bayan Türkçe bilmiyorsa nikahta tercüman getirmek zorundadır.
 7. İZİN BELGESİ
  • Kuyucak’da ikamet etmeyen çiftler, ikamet ettiği herhangi bir belediyeden birlikte İzin Belgesi ile geleceklerdir.
  • Kuyucak’da ikamet edip de İzin Belgesi alarak başka belediyede nikah yaptıracak çiftler, Nüfus Cüzdanı, 2'şer adet fotoğraf (Evlenme Ehliyet Belgesi) Belediye Evlendirme Memurluğu tarafından verilir. Sağlık Raporları (Her iki çift birlikte alacak) ve birlikte bizzat müracaat edeceklerdir.

Cenaze ve Defin İşlemlerinin Kapsamı Nedir ?

3030 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 21. Maddesine göre mezarlık alanlarını tespit, tesis ve tahsis etme görevi büyükşehir belediyelerine aittir. Büyükşehir belediyeleri bu amaçla ;

 1. İhtiyaç duyulması ve gerekli görülmesi halinde doğrudan doğruya veya ilçe belediyelerinin teklifi üzerine, gereğini takdir ederek yeni mezarlık alanları tespit ve tesis edebilirler,
 2. Mezarlıklarda düzen ve bakımı sağlar ve ölü gömülecek yerleri tespit ederler,
 3. Ölülerin yıkanmasına, kefenlenmelerine ve gömülmelerine ilişkin hizmetleri yürütürler,
 4. İlçe belediyelerince ölü gömülecek mezarlıkları önceden tespitle tahsis eder ve ilgililere bildirirler,
 5. Ölülerin muayenesi, defin ruhsatı ve nakli ile ilgili tüm iş ve işlemler ilçe belediyelerince yürütülür.

Cenaze ve Defin Hizmetleri Nelerdir ? ve Hangi İşlemler Uygulanır ?

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden veya sağlık ocağı doktorundan ya da herhangi bir doktordan alınır, Vefat gece saatlerinde olmuş ise Mezarlıklar Müdürlüğü'nün "Alo 118" no'lu telefonunu arayıp bilgi verilir. Araç gelerek cenaze teslim alınır, İşlemler için sabah, "ölüm raporu" ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri müdürlüğüne müracaat edilir, ölüm raporu, "Gömü İzin belgesine" dönüştürülür, Hastanede vefat olduğunda, gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir, Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarındaki gömü işlemlerinde, "aile kabristanı olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekir, Defin işlemleri sırasında yıkama, araç, morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir, (Ücret bilgileri belediyeden belediyeye farklılık gösterebilir.) Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar muhtardan "fakir ilmühaberi" getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır, Cenazenin başka bir şehire nakli gerekiyorsa ilçe sağlık işleri müdürlüğünden yol nakil belgesi alınıp, ilaçlanıp mühürletildikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil yapılır.

Emlak Vergisi

Beyan İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Vekâletname (Başkası adına beyan verilecekse)
 4. Kısıtlılık Belgesi (Kısıtlılık uygulanacaksa)
 5. Emekli Cüzdan Fotokopisi (Türkiye sınırları içerisinde 200 m2 geçmeyen tek meskeni olan için)

Bildirim Ne Zaman Verilir ?

 • Emlak vergisi her yıl iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit, Ocak ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar; ikinci taksit, Kasım ayı sonuna kadar ödenir.
 • Sonradan alınan gayrimenkuller ve ek binalar için alındığı yıl içerisinde beyanname verilmesi gerekir.
 • El birliği (İştirak halinde) mükellefiyetin ortaklar müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mükellefiyette ise her ortak tarafından belirlenmiş paylar için ayrı ayrı bildirim verilmesi gerekir.
 • Geçici ve daimi mükellefiyetten yararlanan bina, arsa ve araziler için de bildirim verilmesi gerekmektedir.

İlgili Kanun ve Mevzuat:

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Beyan İçin Gerekli Belgeler ( işyerleri için ) :
İşyerleri, aşağıdaki belgeler ile müracaat edeceklerdir.

 1. Maliye Vergi Kaydı
 2. Kira Kontratı
 3. Kimlik veya Oda kaydı
 4. Vekâletname Sureti (Başkası adına beyan verilecekse)
 5. Bildirim Formu
 6. Adres değişikliğinde, Maliye yoklama fişi veya Ticari sicil Gazetesi yada Şirket kararı (Noter Tasdikli)

Bildirim Ne Zaman Verilir?

İşyerlerinde bir kereye mahsus verilecek bildirim

 • Yeni kullanımlarda,
 • Yer değiştirmelerde,

tekrar verilecektir.

Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?

 • Her ne şekilde olursa olsun işyerini kullananlar,
 • Boş olan binalarda malik veya malik gibi tasarruf edenler

Nasıl Ödenir?

 • Konutlarda su faturası ile birlikte ödenir.
 • İşyerlerinde ise doğrudan belediyemiz veznelerine ödeme

Ödeme Süresi:

 • Bakanlar kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.
 • Taksitlerin son ödeme tarihleri 31 Mayıs ve 30 Kasım'dır.

Diğer Önemli Bilgiler:

 • Boş duran dükkânlar, bir dilekçe ile Müracaatta bulunulması ve boş olduğunun belediye tespiti halinde boş durdukları süre içinde Çevre Temizlik Vergisi

İlgili Kanun ve Mevzuat:

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 no'lu, 29.05.1981 tarihli resmi gazete)
 • 3914 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (21647 no'lu, 24.07.1993 tarihli resmi gazete).
 • 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (25334(M) no'lu, 02.01.2004 tarihli resmi gazete).
 • 14 seri no'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (21812 no'lu, 08.01.1994 tarihli resmi gazete)

 

Değerli ziyarteçimiz belediyemiz internet sitesi üzerinden E-BELEDİYE seçeneğine tıklayarak tüm E-Belediye işlemlerinizi yapabilir ve ödemelerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.