ARAMA
Kuyucak Belediyesi

Meclis Kararları

Geri

KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03 AĞUSTOS 2022 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

K A R A R (2022/48) : Belediye hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren, 2022/6 sayılı Atık Toplayıcıları Genelgesine dayanarak "Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esaslarının" belirlenmesi konusu plan ve bütçe  komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2022/49) : Belediye Meclisinin 03.08.2022 ve 2022/48 sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022/6 sayılı Atık Toplayıcıları Genelgesinin 1.maddesi "Belediyeler tarafından atık toplayıcılarının çalışmalarına ilişkin esaslar bu Genelge çerçevesinde oluşturulur, belediye hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcılarının çalışma usul ve esasları ilk belediye meclisi gündemine alınarak karara bağlanır." hükmüne istinaden hazırlanan ekteki 5 sayfadan oluşan Kuyucak Belediyesi yetki alanını gösteren Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları hükümlerinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi  ve 18.maddesinin (m) fıkrası gereğince  toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.


KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

KARAR(2022/62): İlçemiz Dereköy mahallesi tapunun 116 ada 1 nolu parselde kayıtlı 1520.88 m² alanlı Tarla vasıflı taşınmazın Ümmü KIRAÇ adına kayıtlı 1/6 hissesinin, Raziye YILDIRIM adına kayıtlı 1/6 hissesinin, Hatice ÇİMEN adına kayıtlı 1/6 hissesinin, Ayşe GÜL adına kayıtlı 1/6 hissesinin, Huriye TUNA adına kayıtlı 1/6 hissesinin, Oktay UÇAR adına kayıtlı 1/18 hissesinin, Olkay UÇAR adına kayıtlı 1/18 hissesinin ve Fatma GÜL adına kayıtlı 1/18 hissesinin bağış olarak kabul edilmesine, tapu devir işlemleri yapılarak Belediyemiz adına tescil edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR(2022/63): Mülkiyeti Maliye Hazinesi ait, İlçemiz Çobanisa mahallesi tapunun 198 ada 3 nolu parselde kayıtlı 21142.57  m² alanlı Arsa vasıflı  taşınmazın içerisine Belediyemizce futbol sahası yapılacağından, 5018 sayılı yasanın 47.maddesi "Kamu idareleri, kanunlarda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler." hükmüne göre ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasınca söz konusu taşınmazın Kuyucak Belediyesi'ne tahsisine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR(2022/64): Belediyemizin 2023  Mali  yılında uygulanmak üzere Belediyemiz hizmetlerinde alınacak  ücretler tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR(2022/65): Belediyemiz tarafından Amatör Spor Kulüplerine ve Kuyucak Belediye Spor Sporcularına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi gereğince ayni yardım yapılması  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR(2022/66): 2464 sayılı Kanunun 97.maddesine göre hazırlanan Belediye Dairesi Tarafından İfa Olunacak Hizmetlere Mukabil Alınacak Ücretler Tarifesinin 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmak üzere kabulüne ve işbu tarifenin 5393 sayılı Yasanın 18/f maddesince oy birliği ile karar verildi.

KARAR(2022/67): Aydın’dan  (merkez)  Horsunlu Mahallesi stadımıza antrenman için oyuncuların getirilip götürülmesi
-Fikstürde açıklanan müsabakalara sporcuların getirilip, götürülmesi.
-Güreş, Voleybol takımı, Karate v.b. gibi spor müsabakaları için yurt içindeki turnuvalara ve maçlara Kuyucak Belediye spor ve öğrencilerin  getirilip-götürülmesi.   
-Kuyucak Belediye Spor ve Amatör spor kulüplerinin malzeme alımlarının yapılması.
Gibi harcamaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesince uygun görülmüş ve Meclise sunulmasına karar verilmiştir." şekliyle 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmak üzere kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.


KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2022 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

K A R A R (2022/68) : Yeni doğan bebek nedeniyle Anne ve Babaların mutluluklarına ortak olmak, bebeğin zaruri ihtiyaçları için katkı sağlamak, Türk örf, adet ve sosyal yaşamına uygun olarak "Hoşgeldin Bebek" seti giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2022/69) : "07.12.2022 tarih 2022/67 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; “Hoş geldin Bebek” seti alımıyla ilgili, Bebek Seti İçinde Bulunan Malzemeler; -Bebek Bezi (10 Adet), -Bebek Şampuanı,     -Bebek Battaniyesi, -Islak Mendil, -Zıbın (1adet), -Bebek Takımı (1 adet takım), -Ağız Bezi (1 adet), -Çorap (1 adet), -Ateş ölçer (1 adet), -Biberon ve –Emzik.Paketleme için; Tül, lavanta, nazar boncuğu ve  kurdele. ‘Hoş geldin Bebek Kartı’ bastırılma işi için yapılan giderler dahil olmak üzere, Yeni doğan bebek nedeniyle Anne ve Babaların mutluluklarına ortak olmak, bebeğin zaruri ihtiyaçları için katkı sağlamak, Türk örf, adet ve sosyal yaşamına uygun olarak, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Diğer Tören Giderleri başlıklı 10.maddesi gereğince, "Hoş geldin Bebek" seti alınması uygun görülmüş ve Meclise sunulmasına karar verilmiştir." şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ARLARIN ÖZETİDİR.


KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 4 OCAK 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

K A R A R (2022/1) : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesinde bulunan “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır.”hükmüne göre 2023 yılında Belediye Meclisinin yapacak olduğu aylık toplantıların; her ayın ilk haftasının Çarşamba günü saat 14.00'te yapılmasına, bunun resmi tatile rastlaması halinde ilk resmi iş gününde aynı saatte belediye başkanlık odasında toplanmasına, aylık yapılacak toplantılar için tatil ayı verilmemesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2022/2) :  Mehmet ÇAKAR, Necati SOYSAL ve Halil ASLAN'ın Denetim Komisyonu Üyeliğine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi uyarınca   oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2022/3) : Belediyemizde 145 x %20=29 kişi ile 29 x 12=348 adam/ay geçici iş pozisyonunun; 5620 Sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin geçici 1 nci hükümleri çerçevesinde, 2023 yılı için Belediye Meclisince vize edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2022/4) : Belediye Zabıta Personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2022/5) : Zabıta Personeline 2023 yılında uygulanacak brüt fazla çalışma ücretinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği " 2023 yılında zabıta personeline uygulanacak maktu fazla çalışma ücretinin, Zabıta Amiri için 500,00  TL,  Zabıta Memurları için 400,00 TL olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca karar verilmiştir." şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.


K A R A R (2023/6) : Belediyemiz tarafından 2023 Yılı  Ramazan ayı içinde düzenlenen iftar yemekleri, yıl içerisinde yapılacak hayır cemiyetleri ve Deve güreşi festivali  için vatandaştan bağış kabul edilmesi  konusu 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) fıkrası gereğince "Şartlı Bağış Kabulü" ne ve düzenlenecek olan deve güreşi festivali, iftar yemekleri, cemiyetler ve diğer hayır ve hasenat programları için yapılacak harcamaların 2023 yılı içerisinde bütçeden harcanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 


KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 1 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

K A R A R (2023/7) : İlçemiz Pamukören mahallesi tapunun 2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876- 2877- 2878- 2879- 2880- 2881- 2882-2883-132 ada 8-9-10-11-12-13-14 ve 15 nolu parselleri kapsayan Toki alanının çekme mesafelerine ait öneri plan değişikliği konusunun imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/8) : Mülkiyeti Belediyemize ait  Horsunlu mahallesi tapunun 308 ada 8 nolu parselde C Blok Bodrum kat 1 nolu bağımsız bölümdeki kaba inşaat dairenin satışının yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrası gereğince toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/9) : Hazırlanan plan değişikliği çalışması ile taşınmazların bulunduğu imar adasının güney ve batı cephelerindeki yapı yaklaşma mesafeleri 2 m olarak yeniden belirlenmiştir. İmar adasının yapılaşma koşulları değiştirilmemiş olup; herhangi bir nüfus artırıcı karar da üretilmemiş olup uygulama imar planı değişikliği  komisyonumuzca uygun görülmüş ve meclise sunulmasına karar verilmiştir."şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.


K A R A R (2023/19) : Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca mesai günleri ve mesai saatleri dışında nikah kıyma ücretinin belirlenmesi konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/20) :  5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 14 b) bendi gereğince Kuyucak'ta sportif faaliyette bulunan Amatör Spor Kulüplerine turnuvalarda gösterdikleri başarılardan dolayı Yemek, Çiçek, Kupa vb. verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/21) : İlçemiz Yakuppaşa mahallesi 101 ada 61 parselin Park Alanı, Yakuppaşa mahallesi 109 ada 1 parselde Ticaret Alanı oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım Planı onaylanan  değişikliğin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin konusunun imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/22): Belediyemizin 2022 yılı Gelir - Gider  Kesin Hesabı 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Belediye Encümenince incelenmiş ve 26.04.2023 tarih ve 134 sayılı Encümen Kararı ile kabul edilmiştir. Encümen görüşü ile birlikte Belediye Meclisine sunulan Belediyemizin 2022 yılı Gelir - Gider Kesin Hesabının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/23): "2464 sayılı Kanunun 97.maddesine göre hazırlanan, 2023 yılında Belediye Hizmetlerine Mukabil Alınacak Ücretler, Vergi ve Harçlar Tarifesine ilave, Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarih ve 2023/19  sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca mesai günleri ve Mesai saatleri dışında nikah ücretinin; 500,00 TL olarak belirlenmesine ve Meclise sunulmasına karar verilmiştir."şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

K A R A R (2023/24): "03.05.2023 tarih 2023/20 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Amatör Spor Kulüplerine ve Kuyucak Belediye Spor Sporcularına ayni yardım yapılması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinde;  “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” Denilmekte olup, bu bağlamda ; Kuyucak’ta sportif faaliyette bulunan Amatör Spor Kulüplerine turnuvalarda gösterdikleri başarılardan (galibiyetlerden) dolayı –Yemek, - Çiçek, -Kupa v.b. gibi harcamaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesince uygun görülmüş ve Meclise sunulmasına karar verilmiştir."şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

K A R A R (2023/25): İmar planımızın M20b-10-d-1-c nolu paftasındaki UİP: 091013594 plan işlem numaralı öneri 1/1000 ölçekli Plan değişikliği,  plan ana kararlarına uygun olduğu, 1/1000 ölçekli planın sürekliliğini,  bütünlüğünü, sosyal ve teknik alt yapı dengesini bozmadığı, açıklanan mevzuat kapsamı ile planlama ilke ve esaslarına uygun olduğu değerlendirildiğinden uygulama imar planı değişikliği  komisyonumuzca uygun görülmüş ve meclise sunulmasına karar verilmiştir."şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/26): Belediyemizin 2022 Mali yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı ayrı ayrı oylanarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( b ) fıkrası gereğince toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.


K A R A R (2023/11) : Ayşen VAROL ve Fikret ŞENGÜN 'ün Encümen üyeliğine bir yıl görev yapmak üzere seçilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/12) : Halit BORAN, Yalçın TULUMCU ve Halil ASLAN'ın Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere seçilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi

K A R A R (2023/13) : Akif TEKİN, Mehmet ÇAKAR ve Mehmet KEMİK'nın  İmar  Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere seçilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/14) : Kuyucak'ta faaliyet gösteren futbolda Süper Amatör Liginde maçlara devam eden Kuyucakspor futbolcularına teşvik için maddi destek yapılması konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/15) : Kuyucak Belediyespor Güreş Takımı Sporcularından 28-30 Mart 2023 tarihinde YOZGAT' ta yapılan U-17 Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş  Şampiyonasında 46 Kg da Türkiye Şampiyonu olan Songül KAVAK ve  U-20 Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş  Şampiyonasında 57 Kg de Türkiye Üçüncüsü  olan Suna DURMAZ 'a göstermiş oldukları başarıdan dolayı ödül verilmesi konusunun   Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi

K A R A R (2023/16) : Kuyucak Belediye Başkanlığının 2022 yılı faaliyet raporu yeterli ve olumlu görülmekle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi uyarınca kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/17) : Belediyelerin bu kapsamda yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın, büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemeyeceği belirtilmiştir. Belediyemizin bir önceki yıl genel bütçe vergi geliri 27.549.791,93 TL olup, binde yedisi 192.848,54 TL’dir. Söz konusu Kanun hükümleri dikkate alınarak ; İlçemizde sportif faaliyette bulunan Amatör Spor kulüplerimize ihtiyaç olması halinde maddi destek verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesince  uygun görülmüş ve Meclise sunulmasına karar verilmiştir."şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

K A R A R (2023/18) : "Kuyucak Belediyespor Güreş Takımı Sporcularından 28-30 Mart 2023 tarihinde YOZGAT' ta yapılan müsabakalar için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (b) fıkrasında “yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.”  ifadesi yer almaktadır. Söz konusu maddeye istinaden; " Kuyucak Belediyespor Güreş Takımı Sporcularından 28-30 Mart 2023 tarihinde YOZGAT' ta yapılan U-17 Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş  Şampiyonasında 46 Kg de Türkiye Şampiyonu olan Songül KAVAK’a 2 Çeyrek Altın  ve  U-20 Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş  Şampiyonasında 57 Kg de Türkiye Üçüncüsü  olan Suna DURMAZ 'a  1 Çeyrek Altın ödül verilmesine" 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesince uygun görülmüş ve Meclise sunulmasına karar verilmiştir."şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


K A R A R (2023/27) : Belediyemizin ortağı olduğu Kuyucak Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Pamjes Isıtma Seracılık Termal Turizm ve Otelcilik Ticaret Limited şirketi hisselerini tüzel kişilik adına temsil  eden  Metin ERTÜRK'ün  milletvekilliği aday adaylığı için istifa ettiğinden dolayı yerine Kuyucak Belediye Başkanı 27034201234 TC  Nolu Mehmet ÇÖMDEN'in  Kuyucak Belediyesi tüzel kişiliğini temsil etmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/28) : "5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ( i ) fıkrasında  "Bütçe İçi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek." denilmekte olup, söz konusu maddeye istinaden Belediyemize Kuyucak Vergi Dairesine kayıtlı 6011065880 vergi nolu KUYBEL SOSYAL TESİS EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin koşulsuz şartsız hibe olarak kabul edilmesine ve Belediye Başkanı Mehmet ÇÖMDEN'e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.


K A R A R (2023/29) : Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sivas'ta düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezi Türkiye finallerinde atletizm branşında Türkiye genelinde dereceye giren Kuyucak Belediyespor sporcularından kızlarda 60 metre koşusunda Türkiye şampiyonu,80 metre engelli koşusunda Türkiye 2.si Duru ÖZDEŞ'e, 80 metre  kızlar koşusunda Türkiye 3.sü olan Sudenaz BAYAR'a; Erkelerde 60 metre koşusunda Türkiye 3. Sü Yusuf TAĞA'ya ve Sivas'ta yapılan Okul Sporları Türkiye Finallerinde güreş branşında 57 kiloda Türkiye şampiyonu olan Suna DURMAZ'a ödül verilmesi konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/30) : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak hizmet alanımız içinde yer alan yaşlı ve ev ziyaretleri, Hoş Geldin Bebek ziyaretleri kapsamındaki ev ziyaretleri, Özürlü maaşı ve Bakım maaşı bağlanması için heyet işlemleri ve hasta nakillerinde, 60 yaş üstü yaşlılar ve özürlü vatandaşlarımızın ev ziyaretleri hizmetinde ve diğer birim işlemlerinde kullanılmak üzere 2 adet nakil aracının (camlıvan) 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesine göre satın alınmasına toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/31) : Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet tek veya çift kabin açık kasa kamyonet veya pikap  araçların 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesine göre satın alınmasına toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/32) : Kuyucak Belediyespor sporcularına,  5393 sayılı Belediye K.14.md (b) fıkrasında “yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren,derece alan öğrencilere, sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.ifadesi yer almaktadır.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sivas'ta düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezi Türkiye finallerinde atletizm branşında Türkiye genelinde dereceye giren Kuyucak Belediyespor sporcularından kızlarda 60 m.koşusunda Türkiye şampiyonu, 80 m.engelli koşusunda Türkiye 2.Duru ÖZDEŞ'e çeyrek altın, 80 m.kızlar koşusunda Türkiye 3.Sudenaz BAYAR'a  gram altın; Erkelerde 60 m.koşusunda Türkiye 3.Yusuf TAĞA'ya gram altın ve Sivas'ta yapılan Okul Sporları Türkiye Finallerinde güreş branşında 57 kiloda Türkiye şampiyonu olan Suna DURMAZ'a çeyrek altın ödül verilmesine" 5393 sayılı Belediye K. 14.md. uygun görülmüş ve Meclise sunulmasına karar verilmiştir."şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

,88 m² alanlı kestane bahçesi vasıflı taşınmazın satışının yapılmasına  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin  (e)  fıkrası gereğince  toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.


KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02 AĞUSTOS  2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.


KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06 EYLÜL 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

K A R A R (2023/33) : İlçemiz  Mahallelerinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 3402 sayılı kanunun 3.maddesi gereği; Başaran Mahallesinde : asil olarak 30655080478 T.C kimlik numaralı Mevlüt ÇELİK, yedek olarak ise 19603448768 T.C kimlik numaralı Muharrem SAYGI'nın ,Beşeylül (Sinekler) Mahallesinde; asil olarak 10924738408 T.C kimlik numaralı Emin ÇOBAN, yedek olarak ise 11986703038 T.C kimlik numaralı Mustafa ABAK'ın,Karapınar Mahallesinde; asil olarak 11686712866 T.C kimlik numaralı Hüseyin KIZKAPAN, yedek olarak 32758010512 T.C kimlik numaralı Mehmet Ali BİNAY'ın bilirkişi olarak onaylanmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/34) : Belediyemiz tarafından geleneksel olarak her yıl Şubat ayının ikinci pazar günü yapılan; 2024 yılı Deve Güreşi Festivali için yardım dosyası hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığından yardım talebinde bulunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/35) :Belediyemiz tarafından geleneksel olarak her yıl Şubat ayının ikinci pazar günü yapılan Deve Güreşinin 2024 Yılı Şubat Ayının ikinci pazar günü yapılması ve Deve Güreşi için yapılacak giderlerin belediye bütçesinden karşılanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/36) : Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceye giren Kuyucak Belediyespor sporcularımıza ödül verilmesi konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/37) : 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekindeki cetvellerde Belediyemiz C6 gurubunda yer almakta olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii memur kadroları ile sürekli işçi kadroları Norm Kadro Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Belediye Meclisleri tarafından ihdas edilir amir hükmü gereğince; Belediyemizde münhal bulunan Teknik Hizmetler Sınıfı 8. derece Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek yerine 8. derece Mühendis kadrosunun ihdasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/38) : Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediyemizce düzenlenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

K A R A R (2023/39) : 2 Adet Çöp Toplama Aracı alımı işinde  kullanılmak üzere 5.000.000,00 (beşmilyonlira) -TL kredi kullanılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mehmet ÇÖMDEN'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

K A R A R (2023/40) : Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Atletizm Branşında Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Türkiye Finallerin 'de dereceye giren Kuyucak Belediyespor sporcularından Atletizm Takımı 200 metre koşusunda Türkiye 3. ve 4x100 metre takımı Türkiye 3.Sude Naz BAYAR’a 1adet gram altın, 4x100 metre takımı Türkiye 3. Duru ÖZDEŞ’e 1adet gram altın, 200 m. Türkiye sekizincisi Ali İhsan BEDEL’e 1 adet gram altın; Kuyucak Belediyespor Erkek Hentbol Takımı sporcularımızdan Batuhan Ege SEYRAN ve Mert Ali GEÇER U15 Hentbol Erkek Milli Takımı'na seçildikleri için her ikisine de birer çift Hentbol Spor Ayakkabısı; Kuyucak Belediyespor Karate Takımı sporcularımızdan Milli Takım Formasıyla +45 kilogramda Uluslararası Marmara Kupasında 2. olan Poyraz KARASU’ya 1adet gram altın ve +44 kilogramda 3. olarak dereceye giren Nuriye Gamze NİYAZİ’ye 1adet gram altın ödül verilmesine" 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesince uygun görülmüş ve Meclisçe oy birliği ile kabul edilmiştir.


KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04 EKİM  2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

K A R A R (2023/41) : Belediyemiz mülk ve akarlarından İlçemiz Başaran mahallesi, 182 ada, 4  nolu parselde kayıtlı 2.872,00 m² alanlı taşınmazımızın belediyemiz evsel katı atıklarının Aydın Büyükşehir Belediyesi evsel katı atık bertaraf  ve geri dönüşüm tesislerine naklinde kullanılmak üzere beş yıl süreyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile belediyemiz arasında protokol yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/42) : Belediyemizde 06.09.2023 tarih ve 287 nolu encümen kararı ile görüşülen 2024-2025-2026  Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/43) : Belediyemizin Müdürlüklerinin bütçe ödeneklerinin yetersiz kalması nedeni ile gelen talepler doğrultusunda 22.000,00 TL EK BÜTÇE yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/44) : 190.000.000,00 TL Gelir-Gider olarak denkleştirilmiş olan Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 29. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi uyarınca 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmek üzere kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/45) : Komisyonumuza havale edilen 2023 Mali yılı Ek Bütçesine ait Gider Bütçesi ve Tahmini Gelir Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. Raporumuzun Karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesine arz ederiz." komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 


KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01 KASIM 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

K A R A R (2023/46) : İlçemiz Gencellidere (Afet) mahallesi 1 ada 11 nolu 297.00 m² alanlı Arsa vasıflı taşınmazın satın  alınmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/47) : İlçemiz Gencellidere (Afet) mahallesi 1 ada 24 nolu 92.00 m² alanlı Arsa vasıflı taşınmazın satın  alınmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/48) : Belediyemizin 2024  Mali  yılında uygulanmak üzere Belediyemiz hizmetlerinde alınacak  ücretler tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/49) 2464 sayılı Kanunun 97.maddesine göre hazırlanan Belediye Dairesi Tarafından İfa Olunacak Hizmetlere Mukabil Alınacak Ücretler Tarifesinin 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmak üzere kabulüne ve işbu tarifenin 5393 sayılı Yasanın 18/f maddesince oybirliği ile karar verildi.


KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06 ARALIK 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

K A R A R (2023/50) : Belediyemiz tarafından Amatör Spor Kulüplerine ve Kuyucak Belediye Spor Sporcularına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi gereğince ayni yardım yapılması  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/51) : " Yeni doğan bebek nedeniyle Anne ve Babaların mutluluklarına ortak olmak, bebeğin zaruri ihtiyaçları için katkı sağlamak, Türk örf, adet ve sosyal yaşamına uygun olarak "Hoşgeldin Bebek" seti giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi

K A R A R (2023/52) : Belediyemiz tarafından 2024 Yılı  Ramazan ayı içinde düzenlenen iftar yemekleri, yıl içerisinde yapılacak hayır cemiyetleri ve Deve güreşi festivali  için vatandaştan bağış kabul edilmesi  konusu 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) fıkrası gereğince "Şartlı Bağış Kabulü" ne ve düzenlenecek olan deve güreşi festivali, iftar yemekleri, cemiyetler ve diğer hayır ve hasenat programları için yapılacak harcamaların 2024 yılı içerisinde bütçeden harcanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/53) : Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sarıcaova Mahallesi 162 ada 1 parselde kayıtlı 478.72 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrası gereğince toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2023/54) : -Aydın’dan  (merkez) Kuyucak mahallerimizde bulunan (Horsunlu-Pamukören-Kurtuluş) statlarımıza  antrenman için oyuncuların getirilip götürülmesi
-Fikstürde açıklanan müsabakalara sporcuların getirilip, götürülmesi.
-Güreş, Voleybol takımı, Karate v.b. gibi spor müsabakaları için yurt içindeki turnuvalara ve maçlara Kuyucak Belediye spor ve öğrencilerin getirilip-götürülmesi.   

-Kuyucak Belediye Spor ve Amatör spor kulüplerinin malzeme alımlarının yapılması.
-Kuyucak’ta sportif faaliyette bulunan Amatör Spor Kulüplerine turnuvalarda
gösterdikleri başarılardan (galibiyetlerden) dolayı –Yemek, - Çiçek, -Kupa v.b.
Gibi harcamaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesince uygun görülmüş ve Meclise sunulmasına karar verilmiştir."şekliyle 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmak üzere kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi

katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

K A R A R (2023/55) : "06.12.2023 tarih 2023/51 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; “Hoş geldin Bebek” seti alımıyla ilgili,
Bebek Seti İçinde Bulunan Malzemeler; -Bebek Bezi (10 Adet), -Bebek Şampuanı,     -Bebek Battaniyesi,-Islak Mendil,-Zıbın (1adet),-Bebek Takımı(1adet takım),-Ağız Bezi (1adet), -Çorap (1 adet), -Ateş ölçer (1 adet), -Biberon ve –Emzik.
Paketleme için; Tül, lavanta, nazar boncuğu ve kurdele.
‘Hoş geldin Bebek Kartı’ bastırılma işi için yapılan giderler dahil olmak üzere,
“Yeni doğan bebek nedeniyle Anne ve Babaların mutluluklarına ortak olmak, bebeğin zaruri ihtiyaçları için katkı sağlamak, Türk örf, adet ve sosyal yaşamına uygun olarak Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin Diğer Tören Giderleri başlıklı 10.maddesi gereğince , "Hoş geldin Bebek" seti alınması uygun görülmüş ve Meclise sunulmasına karar verilmiştir."şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.