ARAMA
Kuyucak Belediyesi

BAŞARAN MAHALLESİ

Geri
BAŞARAN MAHALLESİ

BAŞARAN MAHALLESİ

Kuyucak ile mesafesi: 12 kilometredir.

Rakımı: 135 metredir.

Hane Sayısı: 500 hanedir.

Dere Adları: Dandanas Çayı, Gümüşdere’dir.

Köyün Ekonomisi ve Geçim Kaynakları: Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarındandır.

Yetiştirilen Ürünler: Yonca, mısır, buğday, arpa yetiştirilen başlıca tarım ürünlerindendir.

Köydeki Yapılar: Köyde bir cami, bir sağlık ocağı, bir ilköğretim okulu bulunmaktadır.

Meşhur Yemekler: Keşkektir.

Düğün Adetleri: Düğünlerde geleneksel çalgı aleti olarak tulum kullanılmaktadır.

Geleneksel Meslekler: Duvar ustalığı köyde en çok temsilcisi olan geleneksel mesleklerdendir.

Osmanlı Mezarları: Başaran’da; Beylikler, Osmanlı, Cumhuriyet döneminden kalma Hafsa Hatun Türbesi’nin yaklaşık 300 metre güneyinde yer alan mezarlık Ova Mezarlığı olarak adlandırılır. Yaklaşık iki dönümlük bir arazi üzerinde yer almaktadır. Kayrak taşından yapılmıştır ve çoğu yazısızdır. Bu mezarlardan bazıları yöresel taşlarla çevrilmiştir. Mezarlığın güney tarafında bir yatır da bulunmaktadır. Yine mezarlığın güney tarafında Osmanlıca yazıtlı mezarlıklar da bulunmaktadır.

Türbe- Cami,Tarihi Yapıları: Hafsa Hatun türbesi köydeki en önemli inanç unsuru taşıyan yapıdır.  15. yüzyıldan günümüze ulaşan değerli ve tarihi yapılardan biri de Hafsa Hatun Türbesi’dir. Kare planlı ve kubbeli bir yapıdır. Batı tarafında bir avlusu da bulunmaktadır. Türbenin içinde iki sanduka bulunmaktadır. Bu sandukaların ayak ve baş kısmında kitabeler bulunmaktadır. Ana mekan girişi tuğladan yapılı ve kemerlidir. Mermer bir çerçevesi olan kapıyla giriş sağlanmaktadır. Yoğunlukla yöresel taş ve tuğla kullanıldığı görülmektedir. Türbe 2000’li yıllarda restore edilmiştir. Türbenin bahçe kısmında haziresi de bulunmaktadır. Bu mezarların çoğunda yazı bulunmamaktadır. Türbenin beylikler döneminde Aydınoğulları Beyi İsa Bey’in kızı Hafsa Hatun’a ait olduğu kabul edilmektedir.

Antiokheia Ad Meandrum: Antik kent Hellenistik Roma, Doğu Roma Dönemlerinde bölgenin en önemli kentidir. Kent, Doğu Roma’nın en güçlü kalelerinden birine de sahiptir. Kentin kalıntıları incelendiğinde çoğunlukla Roma Dönemi kalıntıları yer almaktadır. Kentin yerleşim yerlerini oluşturan sırtların bulunduğu Asar Tepe üzerinde Doğu Roma dönemine ait kalıntılar da bulunmaktadır. Doğu Roma surları bir iç kale ve iç kaleyi içine alan büyük bir dış kaleden oluşmaktadır. İç kalenin doğu kenarında bir sarnıç bulunmaktadır. Bu yapı çifte tonozlu olup zemin kotundan daha aşağıda yer almaktadır.

Kentin iç kale alanında ve batı tarafında bir devlet agorası olduğu da görülmektedir. Agora oldukça geniş bir alanı kaplamaktadır ve orta, güney/güneybatı cephesinde sıralı bir şekilde dükkan temellerine ait kalıntılar bulunmaktadır. Dış kalenin kuzeyinde en yüksek yerde Agora konumlandırılmıştır. Agoranın güneybatısında yuvarlak kuleli surlarla oluşturulmuş bir orta hisar da bulunmaktadır. Bu orta hisarın güneydoğusundan başlayarak Asar Tepe’nin bütün güney ve güneybatı kesimlerini kapatan asıl dış kale yer almaktadır. Kentin bir de dış kale bölümü bulunmaktadır. Yarım daire şeklinde planlı kulelerle desteklenmiştir. Kentin iç kale bölümü de yer yer dörtgen planlı kuleler tarafından desteklenmiştir. Kentin kuzey tarafındaki bir kapıdan iç kaleye giriş sağlanmaktadır. Bu yapı oldukça geniş ve kompleks bir yapı niteliğindedir. Antik kentin Roma Dönemine ait kalıntıların bulunduğu alanda tonozlu dükkân sıralarının ve onların kuzeyinin karşı tarafında ova üzerinde hamam- gymnasiuma ait olduğu düşünülen kalıntılar da bulunmaktadır.

Birçok tepe ve geniş alanlardan oluşan Antiokheia kentinin nekropolü Asar Tepe’nin Doğu, Batı, Kuzey yamaçlarında ve ova seviyesinde bulunmaktadır. Çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Aydın’da Başaran köyü yakınlarında Antiokheia Ad Meandrum bütün ihtişamıyla ziyaretçilerini karşılamaktadır.