ARAMA
Kuyucak Belediyesi

ÇOBANİSA MAHALLESİ

Geri
ÇOBANİSA MAHALLESİ

ÇOBANİSA MAHALLESİ

Kuyucak ile mesafesi: 8 kilometredir.

Rakımı: 290 metredir.

Gavurpazarı Antik Yerleşim ve Nekropolü: Çobanisa köyünün 5 km doğusunda yer alan antik kent Gavurpazarı Mevkii’indedir ve birkaç sırttan oluşmaktadır. Bu bölge sık çam, meşe ve maki ağaçlarıyla kaplıdır. Bu mevkiinin doğu tarafında yerleşim alanı olduğu anlaşılmaktdır. Alanın batı ve güney yamaçlarında nekropol sahası bulunmaktadır. Yerleşim alanı Yöre Kalesi’ni de görmektedir. Bu alanda yapılan kaçak kazılarda mezar odalarının ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlardan lokullus tipi mezarlar da bulunmaktadır. Basit duvar temelleri de alanda bulunan kalıntılardandır. Antik kentin Roma- Doğu Roma Dönemi’ne ait olduğu bilinmektedir.

Bozahmet Yeri Nekropol Alanı: Çobanisa’dan Karadağ’a doğru giden yolun 3 kilometre ilerisinde yer almaktadır. Alanda dikdörtgen planlı ve tonozlu bir mezar odası bulunmuştur. Nekropolün bulunduğu sırtta kaçak kazılarda bulunan mezarlar da vardır. Kayrak taşı ile üstü kapatılmış sanduka tipi tahrip edilmiş mezarlardan bu alanda bulunmuştur. Yamacın en altında büyük bir kaya kütlesi bulunmaktadır. Bu kaya kütlesinin üstünde kabaca işlenmiş ve farklı boyutlarda oyuklar yer almaktadır. Bu oyuk bölümün olduğu düzlemin kurban törenlerinde kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu nekropol alanının üst kısmında yer alan tonozlu mezar yapısının 100 metre batısındaki geniş düzlükte temel duvar izlerinden yola çıkılarak bir yerleşim alanı olabileceği tahmin edilmektedir. Roma- Doğu Roma dönemine ait bir nekropoldür.

Çobanisa Eski Köy Camii: Cami tek katlı kagir bir yapıdır. İki bölümden oluşmaktadır: son cemaat yeri harim. Harim girişi kuzey taraftan kemerli bir kapıdan sağlanmaktadır. Bu alanın kuzey yarısında ahşap direklerle taşınan kadınlar mahfili bulunmaktadır. Çatısı kırma çatıdır ve kadınlar mahfili kemerli pencere açıklıkları yardımıyla aydınlanmaktadır. Yapının tavanı ahşaptır. Son cemaat yerinin olduğu alanda harim girişinin sağında yuvarlak kemerli mihrabiye yer almaktadır. Cami tahrip olmuş durumdadır. Dış sıvalarında yer yer dökülmeler olmuştur. Harim girişinin üzerinde Hicri 1275 tarihi yazılıdır.

Karadağ Dede Yatırı: Aydın Dağları’nın en yüksek tepesi olan Karadağ zirvesinde bulunmaktadır. Mezar yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve taş duvar ile çevrilidir. Mezar yakın bir dönemde mermer ile yenilenmiştir. Mezarın başında yaşlı meşe ağaçları bulunmaktadır. Mezardaki zatın Karadağ Dedesi olduğu bilinmektedir ve yöredeki halk inanışlarında özel bir yeri vardır. Bu nedenle yılın belli dönemlerinde hayır yemekleri verilir. Halk bu etkinliklerde dualar okur çeşitli hayır merasimler düzenler.