ARAMA
Kuyucak Belediyesi

KAYRAN MAHALLESİ

Geri
KAYRAN MAHALLESİ

KAYRAN MAHALLESİ

Kuyucak ile mesafesi: 17 kilometredir.

Rakımı: 600 metredir.

Köyün Adı Nereden Gelmektedir: Köyün adına dair iki rivayet bulunmaktadır. Bir rivayette; Kayısan tarafından bir yörük gelir ve köye ismini verir. İkinci bir rivayete göre ise; eski zamanlarda köyde yaşayan Yunanlılar “gayıra gayıra yaptığım gayıram nerede” derler. Zamanla bu kelime Kayran olarak yerleşir ve köye adını verir. Kayran köyü 1870 yılına kadar Bozdoğan’a bağlıdır.

Hane Sayısı: 300 hanedir.

Mahalle Adları: Sakköy Mahallesi, Göçkün Mahallesi adında iki mahallesi bulunmaktadır.

Dere Adları: Kayran Çayı, Köy Deresi, Oluk Deresi, Adambilmez Deresi’dir.

Köyün Ekonomisi ve Geçim Kaynakları: Hayvancılık, tarım ve çiftçilik başlıca geçim kaynaklarındandır.

Yetiştirilen Ürünler: Kayran’da ekonomik getirisi olan incir, ceviz, zeytin yetiştirilmektedir.

Köydeki Yapılar: Köyde dört camii bulunmaktadır. Kayran Camii, Yeni Camii, Eski Camii, Sakköy Camii’dir. Köyde bir ilkokul ve bir ortaokul bulunmaktadır. Kayran Sağlık Ocağı da hizmet vermektedir. Üç köy kahvesi de Kayran’da bulunmaktadır.  Köyde dört adet bakkal, iki berber, bir fırın, bir tane de pide ve tost dükkanı bulunmaktadır.

Meşhur Bitkiler: Kekiktir.

Geleneksel Meslekler: Babadağ bez dokumacılığı oldukça meşhurdur. Halı ve kilim dokumacılığı da köyde hâlâ devam eden geleneksel mesleklerdendir.

Türbe: Demirci Yakası- Çambaşı Dedesi Kayran’ın 1 kilometre güneydoğusunda bir köylüye ait tarlanın içinde yer almaktadır. Ağaçlık alan içinde yaklaşık 1 metre yüksekliğinde küçük bir tepe şeklindedir.

Cami: Köyde dört camii bulunmaktadır: Yeni Camii, Eski Camii, Sakköy Camii. Kayran Camii’dir. Özellikle Kayran Camii meşhurdur.  Kuyucak Kayran Camii kalem işi süslemeleriyle zenginleştirilmiş 19. yüzyıldan günümüze kadar ulaşmış nadide bir yapı olma özelliği taşımaktadır. Camiyi kesin tarih olarak tarihlendiren bir kitabesi bulunmamaktadır. Caminin ek mekân bölümünün giriş kapısının üzerinde ise 1811 tarihli bir tabela bulunmaktadır. Kayran Camii’nin avlu duvarının köşe kısmında Osmanlıca yazılı bir mezar taşı yer almaktadır.

Hem mimari hem de süslemeleriyle dönemin özelliklerini yansıttığı görülmektedir. Ahşap direkli camide kalem işi süslemeler arasında vazodan çıkan çiçek motifleri, güller, selvi ağaçları oldukça geniş yer tutmaktadır. Camide aynı zamanda geometrik şekiller de bulunmaktadır. Cami duvarlarında Ka’be ve çeşitli cami resimleri işlenmiştir. Cennet, cehennem, mizan terazisi, makas, sancak, mızrak, tesbih, Mevlevi sikkesi, nefir, teber, keşkül, tüfek ve barutlu silah, perde, kandil, saat, kürsü gibi sembolik tasvirler de, cami duvarlarındaki kalem işi süslemeler arasında yerini almıştır.

Kare bir harim mekânı ve kuzeyinde son cemaat yeri bulunan caminin, kuzeybatı köşesindeki minarenin günümüze sadece kare kaidesi ulaşabilmiştir. Cami, aralarda ahşap hatılların bulunduğu moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir. Caminin üzeri alaturka kiremit kaplı dört omuzlu kırma çatıyla örtülmüştür.

 Kaynak: Geç Dönem Kalem İşi Süslemeli Bir Eser: Aydın Kuyucak Kayran Köyü Camii,Arş. Gör. Dr. Erbil Cömertler Aktuğ, Prof. Dr. Kadir Pektaş .

Kayran Camii.

Kayran Mahalle Camii.

Kayran Sağlık Evi.

Kayran Ortaokulu.

Kayran İlkokulu.