ARAMA
Kuyucak Belediyesi

KURTULUŞ MAHALLESİ

Geri
KURTULUŞ MAHALLESİ

KURTULUŞ MAHALLESİ

Kuyucak ile mesafesi: 20 kilometredir.          

Rakımı: 320 metredir.

Köyün Adı Nereden Gelmektedir: Köyün eski adı Bilara’dır. Halk buluşup bir arada bir köy kuralım demişlerdir. Dönemin kaymakamı köyü bir dağ yamacına taşımıştır. Halk bunu kabul etmediği için şu anki köye taşınmışlardır. Köyün yeni adı bu olaydan sonra verilmiştir, yörük köyüdür.

Hane Sayısı: 1200 hanedir.

Dere Adları: Küçük Kuru Dere, Büyük Kuru Dere, Küçük Kırı Deresi’dir.

Köyün Ekonomisi ve Geçim Kaynakları: Hayvancılık ve tarım başlıca geçim kaynaklarındandır.

Yetiştirilen Ürünler: Yonca, darı, incir ve zeytin başlıca yetiştirilen ürünlerdendir.

Köydeki Yapılar: Köyde iki cami, bir belediye binası, bir kültür parkı, bir köy kalkınma kooperatifi, bir sağlık ocağı, beş tane köy kahvesi bulunmaktadır.

Kurtuluş’un kuzeydoğusunda özel mülkiyet alanı içinde kalan Anıt Zeytin Ağacı bulunmaktadır. Demirli Mevkii’ndedir. Ağacın yüksekliği 6 metredir. Genişliği ise 7.30 metredir. Ağacın yaşı tam olarak bilinmemekle beraber oldukça eskiye dayandığı düşünülmektedir.

Sarıyer Mevkii Tarihi Mezarlığı: Osmanlı- Cumhuriyet dönemine ait tarihi mezarlıktır. Köyün 5 km güneydoğusunda kalmaktadır. Yaklaşık 600 metrekarelik bir alanda yer almaktadır. Yazısız kitabeli mezar taşlarının yanı sıra Osmanlıca yazılı mezar taşları da bulunmaktadır.

Kurudere Tepesi Yerleşim alanı: Roma Dönemi’ne aittir. Köyün batı tarafında Mal Deresi ile Kuru Dere arasında yer almaktadır. Alanda çok sayıda çatı kiremiti ve seramikler bulunmaktadır. Yerleşim alanı Kurtuluş’un doğu tarafında olduğu düşünülen büyük yerleşime bağlı küçük bir köy olabileceği düşünülmektedir.

Hallaç Tepesi Oda Mezarı: Hallaç Tepesi Kurtuluş mahalle merkezinin doğusunda bulunmaktadır. Dönem olarak Roma Dönemi M.S. 3. yy. sonları ile 4. yy. başlarına denk gelmektedir. 2004 yılında yapılan kurtarma kazılarında ortaya çıkan mezar odasının hipoje tarzında bir mezar odası olduğu anlaşılmaktadır. Yerel taşlar ve harç kullanılarak yapılmıştır. Mezar odası Hallaç Tepesi’nin üstündeki sırtın ortasında yer almaktadır. Yapının bir ana zemini bulunmaktadır. Kazı sırasında bronz sikkeler, kandiller, pişmiş toprak kaplar gibi eşyalar bulunmuştur. Buluntulardan yola çıkılarak mezarın Roma İmparatorları 2. Filippos (M.S. 247-249) ve 2. Constantinus (M.S. 337-340) dönemlerine ait olduğu anlaşılmaktadır.

Türbe- Cami Yapıları: Köyde Selim Ova Yaylası vardır ve burada Selim Dede adında bir yatır bulunmaktadır.

Brıoula/Brıoulla Antik Kenti: Antik kent Hellenistik Dönem’den kalan önemli bir yerleşim yeridir. Antik Çağ’ın ünlü coğrafyacısı Strabon bu kentten şöyle bahsetmektedir: “Nysa yakınında, Maiandros Nehri’nin öte kıyısında önemli yerleşmeler vardı, Koskinia ve Orthosia’yı kastediyorum. Nehrin bu kıyısında yer alan Brioula, Mastaura, Akharaka…” Strabon’a göre burası bir Lydia Bölgesi kentiydi. Brioula kenti Hristiyanlık tarihinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapması nedeniyle oldukça önemli bir merkez hâline gelmiştir. Ayrıca Roma ve Doğu Roma döneminde kentte altın sikke bastırılmıştır. Kurtuluş’un eski adının Bilara olması bu antik kentten Brioula’dan gelmektedir. Prof. Dr. Bilge Umar’a göre Brioula adı ya Anadolu kökenli bir dil olan Luwice’den gelmektedir ve “hisar koruluğu” anlamındadır ya da Luwi- Grek dillerinden etkilenmiş olan Hisarcık anlamına gelmektedir. Antik kentin yeri tam olarak bilinmemektedir. Antik kent Roma-Doğu Roma Dönemi’ne aittir. Kurtuluş’un güney ve güneydoğu kesiminde kalıntılar olduğu yöredeki halk tarafından belirtilmiş olması antik kentin çok geniş bir alana yayılmış olduğunu göstermektedir.

 

Kurtuluş Mahalle Camii