ARAMA
Kuyucak Belediyesi

MUSAKOLU MAHALLESİ

Geri
MUSAKOLU MAHALLESİ

MUSAKOLU MAHALLESİ

Kuyucak ile mesafesi: 43 kilometredir.

Rakım: 930 metredir.

Köyün Adı Nereden Gelmektedir: Köyün adı bir Türkmen obası beyinin adından gelmektedir. Afyon Emirdağ tarafından gelen Yörük boyları Feslekler, Kelemberler, gibi başka yerlerden gelip buraya yerleşmişlerdir. Bu boylardan biri olan Musakolu da köye ismini vermiştir.

Hane Sayısı: 100 hane bulunmaktadır.

Dere Adı: Koca Çay adlı bir deresi vardır.

Köyün Ekonomisi ve Geçim Kaynakları: Köyün ekonomisi hayvancılık ve tarım dışında 1950 yılından itibaren işlevsel olarak kullanılan maden ocağına dayalıdır. Köyün ekonomisine doğrudan katkısı olmuştur. Musakolu köyünde; kurşun, talk, mika, maden kömürü gibi pek çok kaliteli maden çıkmaktadır. Hatta köy, soba kovasını dahi eriten kömürü ile meşhurdur. Maden ocağı 2016 yılında kapanmıştır.

Yetiştirilen Ürünler: Çilek, fındık, ceviz yörede yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Tütün de yetiştirilmektedir. Tütün ekimi 1960 yılından 2003 yılına kadar yoğun olarak ekilmiştir. Daha sonra ise devletin getirmiş olduğu bir yasak ile ekimi durdurulmuştur.

Köydeki Önemli Yapılar: Köyde 1 tane cami bulunmaktadır. Caminin adı Şehit Hüseyin Kılıç  Camii’dir. Eski kullanılmayan bir okul bulunmaktadır. 2 tane eski mezarlık vardır. Musakolu mezarlığı en eski olandır. 2 köy kahvesi bulunmaktadır. Kahvehanelerden ilki 1956 yılında açılmıştır. Köyde su hayratları bulunmaktadır. Köyün pazar yerinin eskiden oldukça hareketli olduğu, özellikle 1950’den önce köy dışından Kuyucak, Nazilli, Sarıgöl ve civar köylerden pazarcıların geldiği ve satışlar yapıldığı bilinmektedir. Bu canlı ortam 1975- 80’li yıllara kadar devam etmiştir.

Meşhur Bitkiler: Kantaron, Kekik, Çıntar, Kuzukursağı, Evci Otu, Kuzugöbeği, Salep Otu’dur (orkide). Köy meydanında iki adet tarihi özelliği bulunan anıt çınar ağacı bulunmaktadır. Anıt çınar ağaçlarından biri Kestaneli Deresi Ağzı mevkiindedir. Bu çınarlardan birinin gövde çapı 9.5 metre, diğer ağacın gövde çapı ise 5 metredir.

Meşhur Yemekler: En meşhur yemeği kuru fasulyedir. Ayrıca Kıstırma böreği de yörede çok fazla yapılmaktadır. Köydeki diğer meşhur yiyeceklerden biri kar helvasıdır. Kar yağınca köylüler kuyularına Karlık Dağı’ndan topladıkları karı basarlar ve pekmez gibi tatlılarla birlikte yerler.

Düğün Adetleri: Köyde düğünler eskiden cuma günü başlar ve üç gün devam eder. Bayrak dikilir, silah atılır, bu şekilde düğünün başladığı haber verilirdi. Fakat şimdi bu gelenek ve görenekler ne yazık ki eskisi kadar sürdürülmemektedir.

Önemli Dağlar ve Coğrafi Özellikler: Karlık Dağı, Aktaş Dağı’dır. Karlık Dağı’nın adı tepesindeki karın hiç erimemesi sebebiyle bu ad verilmiştir. Aktaş Dağı’nın adı ise dağ da bulunan beyaz bir taştan gelmektedir.

Geleneksel Meslekler: Köyde en eski geleneksel meslek kaşık oymacılığı ve dokumacılıktır. Köyde en eski kaşık oyucusu; mesleğe çocuk yaşlarda başlayan ve tam 40 yılı boyunca bu mesleği yapan Duran Tekin’dir.  Duran Tekin; “Bizim kuşak bu işi yapan son kişiler olacak. Artık makinelerde bu iş yapılıyor" diyerek bizlere en iyi kaşığın bakteri üretmeyen şimşirden yapıldığını belirtmiştir. Yine köyde en eski geleneksel mesleklerden biri dokumacılıktır. Köyde bu mesleğin son icracısı Hamide Çalışan’dır. Hamide Çalışan dokumacılığı şöyle anlatır; “Kilim ve benzeri dokumalarda kullanılan ipler yünlerin eğirilmesi ile dokunurdu. Sonra doğadan toplanan bitkiler kazanlarda kaynatılarak kök boyalar elde edilirdi. İpler bu kazanlarda kaynatıldıktan sonra renklendirilirdi. Kazıklar çakılır ipler buraya dolanır üç çile olunca kilimler dokunurdu. Bu dokumacılık köyde en yaşlılardan genç kızlara öğretilen bir kültürel mirastır. Dokunan örtülerden bazıları gelin alma törenlerinde atın üzerine atılırdı.” Hamide Çalışan tarafından pek çok torba, golon, heybe, namazlar, çul, çuval, mendil, ite, dokunmuştur.

 

Şehit Hüseyin Kılıç Camii

Musakolu İlkokulu